Η συγκεκριμένη σελίδα θα ενημερώνεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ακινήτων, ταυτόχρονα με τη σελίδα μας στο Facebook!!!